Veřená zakázka

Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování první (I.) etapy regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO), která bude strategickým koncepčním dokumentem reagujícím na probíhající změnu klimatu zaměřená na území kraje. Cílem je především stanovit koncepci řešení projektu, zhodnotit a přenést zkušeností z obdobných typových projektů v ČR i zahraničí, zajištění vstupních analytických dat a podkladů, navázání spolupráce s dotčenými institucemi, navrhnout objektivní přístup k výběru či prioritizaci jednotlivých oblastí (tzv. multikriteriální analýza v prostředí GIS) a následně vymezení nejméně 10 prioritních oblastí, a to na úrovni hydrologických povodí IV. řádu. Součástí této zakázky bude i návrh publicity a propagace projektu vůči veřejnosti včetně ukázek příkladů dobré praxe.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2021