Veřená zakázka

Úsporná opatření na nemovitosti v obci Tečovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnostiEnergie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
31532900-3 - Zářivková osvětlení,
44221000-5 - Okna, dveře a související položky,
45000000-7 - Stavební práce,
45213100-4 - Stavební úpravy komerčních budov,
45321000-3 - Tepelné izolace,
45421130-4 - Instalace dveří a oken
Popis:

Předmětem zakázky je realizace souboru opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy.

Bližší, detailní specifikace zakázky je dána přílohami č. 1 a č. 6 Zadávací dokumentace.

Další podrobnosti plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách, tj. v příloze č. 5 této Zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 23.11.2022. Nabídky je možné podávat do 8.12.2022 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Tečovice 349, 763 02 Tečovice
- Osobní předání na adrese: Tečovice 349, 763 02 Tečovice – v pracovní dny v čase od 8:00 do 15:00 (po předchozí domluvě s Ing. Matinou Šafářovou, tel.+420 777 633 161, e-mail: safarova@imos.cz)

Kontaktní osoba: Ing. Hana Pavlíková, tel: +420 604 434 042, mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace:
- Předpokládaná hodnota zakázky je 7 600 000 Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.12.2022