Veřená zakázka

Úpravy výměníkové stanice VS1

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44163120-7 - Potrubí na dálkové vytápění,
44163140-3 - Parní a vodovodní potrubí,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK); čj. 700007/20/61010/61000, s platností od 3. 12. 2020 a účinností od 10. 12. 2020.

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zhotovení díla spočívajícího v níže specifikovaných úpravách výměníkové stanice VS1 v ulici V. Soumara, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky „na klíč“.

Výsledkem díla bude:
a) zařízení pro zajištění zásobování části města teplem během rekonstrukce parovodu Západ a následně bude sloužit jako záložní a špičkový zdroj pro dodávky;

b) stanice pára-teplá voda rekonstruovaná na stanici horká voda-teplá voda.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.05.2021