Veřená zakázka

Úpravy výměníkové stanice VS1

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44163120-7 - Potrubí na dálkové vytápění
Popis:

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK); čj. 700007/20/61010/61000, s platností od 3. 12. 2020 a účinností od 10. 12. 2020. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v níže specifikovaných úpravách výměníkové stanice VS1 v ulici V. Soumara, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky „na klíč“. Výsledkem díla bude: a) zařízení pro zajištění zásobování části města teplem během rekonstrukce parovodu Západ a následně bude sloužit jako záložní a špičkový zdroj pro dodávky; b) stanice pára-teplá voda rekonstruovaná na stanici horká voda-teplá voda.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.05.2021