Veřená zakázka

Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa

Číslo ve věstníku:
Z2021-011505
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44163120-7 - Potrubí na dálkové vytápění
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“, touto zadávací dokumentací (ZD) a SOD vč. všech přiložených a v ZD a SOD specifikovaných příloh. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími stanicemi HV/TV, a tyto budou připojeny novým horkovodním předizolovaným potrubím na současný rozvod CZT Lovosice. Dále bude provedena úprava předávací stanice v původní kotelně K-16A v ulici Osvoboditelů a bude provedena přístavba objektu Mateřské školky Sady Pionýrů (MŠ) do které bude umístěna předávací, výměníková stanice pro objekt MŠ. Další podmínky z kapacitních důvodů Věstníku veřejných zakázek v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021