Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Úprava přístupového systému


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Prodávající se zavazuje řádně a včas dodat kupujícímu 9 ks monitorů a 9 ks operačních stanic vč. software v sídle kupujícího do recepcí Valdštejnského a Kolovratského paláce (dále VP, KP) a zajistit na svůj náklad a nebezpečí jejich připojení ke stávajícímu serveru v m. č. KP 010. Dále se kupující zavazuje dodat a instalovat 5 ks řídících jednotek dveřních modulů pod recepční pulty a do KP 010, 15 ks přípojných dveřních modulů, 4 ks switch k umístění v technických místnostech, 22 ks čteček karet a 22 ks rámečků ke čtečkám a zajistit na svůj náklad a nebezpečí jejich montáž na stávající místa a provedení související silnoproudé a datové kabeláže. Výměna kabeláže představuje výměnu nevyhovující stávající silnoproudé a datové kabeláže za novou v délce cca 500 m pro bezporuchový provoz systému na recepcích včetně uložení kabeláže. Dále prodávající provede práce související s instalací požadované technologie – provedení odborných instalačních prací, základní otestování funkčnosti hardware, připojení stávajícího přístupového systému a implementace stávajících dat, revize atd., převést na něho vlastnické právo ke zboží a zajistit záruční servis (vč. aktualizace softwaru 1x za půl roku a profylaxe) po 24 měsíců. Součástí předmětu plnění jsou drobné truhlářské úpravy spočívající ve vytvoření tzv. kabelových žlabů pro uložení kabeláže v délce cca 2m pro každou recepci, úložných prostor pod pulty recepcí pro uložení operátorských stanic (2ks/recepce). Prodávající je povinen předat kupujícímu veškerou dokumentaci, která se ke zboží vztahuje (zejména základní návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a další doklady nutné k užívání zboží), a to při dodání zboží.a provedení práce související s instalací požadované technologie - montáž, nastavení, revize dle výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.11.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.