Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

CORMEN s.r.o. - fotovoltaická elektrárna


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Kraj Vysočina

Popis:
Předmětná zakázka řeší rozšíření stávající technologie o nové zdroje elektrické energie. Novým zdrojem bude fotovoltaická elektrárna (FVE). FVE bude umístěna na střeše objektu, kde budou instalovány FV panely. Výkon z FV panelů bude kabeláží sveden do střídačů. Střídače budou instalovány ve venkovním prostoru na severní straně objektu. Střídače budou namontovány na obvodovou stěnu do výšky min. 1 m s ohledem na montážní předpis výrobce. Výkon z FVE bude přiveden do stávajícího podružného rozvaděče pro sklad RS.

Celý výkon nových zdrojů bude spotřebován v místním provozu (technologii) - přetoky případné přebytky budou za pomocí regulace spotřebovány v akumulační nádržích. Nový rozvaděč R-FVE bude připojen do stávajícího rozvaděče RS, kde budou mezi sebou vzájemně propojeny kabelem cyky 5 x 95 mm.

Podrobná charakteristika zakázky „CORMEN s.r.o. - fotovoltaická elektrárna“ je uvedena v projektové dokumentaci a v soupisech prací, dodávek a služeb - výkazech výměr, které tvoří přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace. Na základě oceněných výkazů výměr bude k této zakázce uzavřena s vybraným dodavatelem smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.10.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.