Veřená zakázka

ÚPB OP ZL - Servis, revize a opravy výtahu v administrativní budově Smetanova 10766, Valašské Klobouky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
50750000-7 - Údržba výtahů
Popis:

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele zajišťovat na svůj náklad, vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, řádně a včas pro objednatele zajištění komplexního servisu výtahu typ TOV 360/1 5/5, výr. č. LC 1004-2342, rok výroby 2010, provádění všech prohlídek a zkoušek výtahu (dle platné legislativy, zejména vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle platných českých technických norem, zejména ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007), dále zajištění vyproštění uvízlých osob z výtahu a případné opravy výtahu včetně dodávky příslušných originálních náhradních dílů (za ceny dle ceníku zhotovitele, příp. dle ceníku dodavatele takového dílu zhotoviteli, pokud jej zhotovitel nemá ve vlastním ceníku, platného v době plnění předmětu smlouvy, nepřevyšující doporučené koncové ceny výrobců osobních výtahů. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je blíže specifikován v článku 2. Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 Výzvy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.07.2021