Veřená zakázka

GO oběžného výtahu MPO_PV 20

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
50750000-7 - Údržba výtahů
Popis:

Generální oprava velkého oběžného výtahu (páter-nosteru) budovy MPO Politických vězňů 20, která je nemovitou kulturní památkou. Smyslem zakázky je plnohodnotně zprovoznit stávající oběžný výtah, v současnosti mimo provoz, při zachování jeho co nejpůvodnější podoby s použitím co možná největšího množství původních součástí, podle stanoviska Odboru památkové péče MHMP. Vlastní oprava bude spočívat v kompletní demontáži veškerých částí výtahu, přičemž stojní zařízení a nosné prvky budou dle možností opraveny. Výjimkou budou polygonová kola, která jsou nepůvodní a z nevhodně zvoleného materiálu a nosné řetězy, které jsou neopravitelné. Tyto díly budou nahrazeny novými. Portály stanic a výdřevy kabin budou odborně restaurátorsky repasovány. Celá výtahová šachta bude oškrábána, opatřena novou vápennou omítkou s následným opakovaným vápenným nátěrem. Veškeré zámečnické prvky ve strojovně, výtahové šachtě a napínací stanici, jako zábradlí a nosné válcované profily, budou v co nejširším rozsahu repasovány a pouze v nezbytných případech nahrazeny novými přesnými kopiemi po konzultaci se zástupci státní památkové péče. Povrch podlahy kabin bude nový protiskluzový, dobové smaltované štítky s nápisy a návody budou po repasi zachovány v maximální míře v souladu s novými bezpečnostními prvky. Nosné ocelové konstrukce kabin budou vyztuženy proti současným posunům jejich přesné geometrie, které následně způsobují rychlejší opotřebení řetězů a polygonových kol. Restaurované a nově vyrobené části výtahu budou osazeny do stejných pozic, ze kterých byly demontovány. Veškerá zásadní rozhodnutí o nově použitých materiálech, barevnosti, profilaci apod. budou vždy konzultována se zástupci NPÚ a MPO. U všech demontovaných prvků bude provedena podrobná fotodokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.06.2021