Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

ÚPB OHSP - Zateplení budovy A síla ÚP Brno


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem díla je zateplení budovy A areálu sídla ÚP Brno na adrese Příkop 818/11, 602 00 Brno. Dílo bude obsahovat zejména tyto činnosti: - Kompletní zateplení budovy A kontaktním zateplovacím systémem - Instalaci stínící techniky - Osazení nových výplní některých stavebních otvorů - Demontáž stávajícího obložení fasády budovy A - Klempířské práce - Překotvení hromosvodu - Likvidaci vzniklého odpadu. Předmětem díla je dále zpracování harmonogramu prací před zahájením prací a závazek zhotovitele tento harmonogram dodržovat. Realizace díla zahrnuje i zajištění záboru veřejného prostranství jménem a na náklady zhotovitele, dále kompletní úklid staveniště, odvoz a likvidaci demontovaného materiálu, suti a odpadu a písemné předání díla vč. originálu stavebního deníku objednateli. Vše blíže specifikováno v článku II. Smlouvy o dílo a v zadávací dokumentaci, zpracované v 01/2020 Ing. Michalem Novákem, se sídlem Pražská tř. 2108/63, České Budějovice (Příloha č. 1 a 4 Výzvy).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.