Veřená zakázka

ÚP v Náchodě - oprava dešťové kanalizace a odvodnění střechy - I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je doplnění dešťového svodu a oprava nevyhovující dešťové kanalizace pro objekt, jehož vlastníkem je Generální finanční ředitelství a tento objekt je užíván Finančním úřadem pro Královéhradecky kraj, Územním pracovištěm v Náchodě, a to v rozsahu Cenové nabídky dodavatele složené ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, uvedené v Příloze č. 5 Výzvy. Stávající dešťová kanalizace na pozemku parc. č. 167/2, k. ú. Náchod pro „objekt bez č.p. na pozemku č. st. 3529 v k. ú. Náchod“, vykazuje nevyhovující technický stav potrubí (potrubí je částečně zasypáno sutí); stávající dešťový svod za budovou je nedostatečný pro odvod dešťové vody z plochy střechy řešeného objektu. Stávající napojení dešťové kanalizace do veřejné kanalizační sítě není navrženými pracemi dotčeno. Obnova ležaté části dešťové kanalizace pro objekt bez č.p. na pozemku č. st. 3529 v k. ú. Náchod (ležatá kanalizace za budovou a pod budovou), včetně opravy šachet Š1 – Š3, přespádování části okapového žlabu, osazení nových gajgrů a doplnění jednoho dešťového svodu s napojením do řešené části dešťové kanalizace je navržena v délce cca 20 m (vyznačení části kanalizace v úseku I. a II. dle Přílohy č. 6). Součástí prací je také provedení opravy revizních šachet. Provedení nové ležaté dešťové kanalizace bude provedeno beze změny nivelety terénu, bez zásahu do nosných konstrukcí přilehlých (odvodňovaných) objektů a bez nutnosti kácení dřevin. Terén po provedená prací na ležaté kanalizace bude upraven do výchozí podoby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.12.2023