Veřená zakázka

ÚOCHB CryoEM - stavba

Číslo ve věstníku:
Z2022-047406
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na pozemcích parc. č. 638/1, 638/3, 641/1, 641/9, 641/12, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8154 v obci Praha, část obce Dejvice, katastrální území Dejvice, v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha spočívající ve vybudování podzemní laboratoře kryomikroskopie a napojení této laboratoře na stávající technologie v rámci areálu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.12.2022