Veřená zakázka

REVITALIZACE ZÁMKU PASKOV - PŘEDZÁMČÍ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství,
45300000-0 - Stavební montážní práce,
45400000-1 - Práce při dokončování budov
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je rekonstrukce objektu předzámčí v areálu Zámku Paskov.
Areál zámku je památkově chráněný objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692.
Projekt sestává ze dvou částí, a to:
1. etapa – etapa projektu západní křídlo
2. etapa – etapa projektu východní křídlo

Rekonstrukce západního křídla bude spolufinancována z dotačních prostředků, viz článek 5. tohoto dokumentu. Účelem rekonstrukce je vybudování denního stacionáře a dalších prostor pro občanské služby, veřejné WC, prostory pro ostrahu apod.
Rekonstrukcí východního křídla budou vytvořeny prostory pro kanceláře, poštu a další využití. Rekonstrukce východního křídla bude financována z prostředků zadavatele.
Více v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Poznámka: silnoproud a slaboproud pro celý objekt je obsažen v části rozpočtu - západní křídlo.
Rekonstrukce západního křídla musí být realizována v termínech a dle podmínek IROP. Na rekonstrukci východního křídla může být zadavatelem stanovena delší lhůta plnění. Z tohoto důvodu budou s vybraným dodavatelem uzavřeny dvě smlouvy o dílo, a to smlouva o dílo na rekonstrukci předzámčí západ (etapa projektu západní křídlo) a smlouva o dílo na rekonstrukci předzámčí východ (etapa projektu východní křídlo). Vzory smluv jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako přílohy č. 2 a 3. Rozsah plnění v rámci jednotlivých etap je definován samostatnými položkovými rozpočty, viz příloha č. 4 tohoto dokumentu.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Název projektu: Vybudování denního stacionáře v Zámku Paskov
Program 11703 – Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo: 117D03U000369
Registrační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017320

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.12.2022