Veřená zakázka

Udržovací práce na mostě přes Milevský potok

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedna část projektu spočívá v obnově komunikace vedoucí přes most, jelikož stávající situace je taková, že na mostě není vymezen pruh pro pěší a šířka mostu neumožňuje vedení obousměrné dvoupruhové komunikace. Dochází tedy ke střetu pěší dopravy s vozidly a není zde vyznačeno ani zúžení komunikace a režim přednosti v jízdě. Dále má most nefunkční odvodnění a chybí hydroizolace. Nový stav řeší při zachování stejné šíře mostu zřízení jednopruhové obousměrné komunikace s jednostranným chodníkem, vyznačení přednosti v jízdě, provedení hydroizolace a odvodnění.

Další část projektu spočívá v udržovacích pracích samotného mostu, vyspravení vydrolených spár ve zdivu mostu, natažení nové omítky, provedení nátěru silikátovou barvou a vyspravení tmelu mezi kamennými bloky mostu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.05.2021