Veřená zakázka

Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění ve výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice. Polní cesta VC2-R je navržena jako jednopruhová kategorie P 3,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m, krajnice nejsou navrženy. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. Pláň je odvodněna do štěrkové zasakovací rýhy. V úseku km 0,39383 - KÚ je po pravé straně ve směru staničení navržen rigol ze žulové kostky pro zachycení vod stékajících z přilehlého terénu. Rigol je zaústěn do tří dlážděných průlehů přes cestu v místech kde dnes povrchová voda cestu přetéká. Pro odvod povrchové vody z vozovky jsou navrženy ještě 4 ocelové svodnice v úsecích cesty s větším podélným sklonem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021