Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Údržba HOZ Rasošky I.


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Rasošky, obec Rasošky, okres Náchod, ORP Jaroměř, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu z profilu HOZ. Posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění stromů a křovin v úseku 0,700 – 1,764 km mimo vegetační období. Veškerá nevyužitelná dřevní hmota bude ekologicky zlikvidována. Dřevní hmota z křovin a stromů nad průměr kmene 100 mm z pozemků p. č. 1713/8 a 1713/12 bude předána vlastníkovi pozemků. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,064 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.01.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.