Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Údržba HOZ Prostějovsko


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú Určice, Soběsuky u Plumlova, Ptení, Vrbátky, Hrubčice, Obědkovice, obec Určice, Soběsuky, Ptení, Vrbátky, Hrubčice, Obědkovice, okres Prostějov, ORP Prostějov, povodí Moravy – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva s následným shrabáním a uložením na břehových hranách, odstranění výmladků náletových křovin, které se nachází v průtočném profilu koryta včetně jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 6 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 6,853 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.06.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.