Veřená zakázka

Třešť, ul. Palackého – oprava stoky přes areál firmy Vianor

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž předmětem je oprava stoky přes areál firmy Vianor“, která řeší obnovu stávající jednotné kanalizace výměnou za nové potrubí ve stávající trase a nově navržené odklonění trasy kanalizace mimo budovu APT servis s.r.o. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno prostřednictvím prefabrikovaných šachet s částí propojovacího potrubí, které bude se stávajícím potrubím spojeno pomocí pružné pryžové spojky. Na kanalizaci budou napojeny uliční vpusti navržené na jejich původním místě a přepojeny splaškové přípojky. V horní části areálu bude před bránou osazen odvodňovací žlab délky 5,5 m pro zachycení povrchové dešťové vody tekoucí z ulice Bezručova při intenzivnějších deštích. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.04.2024