Veřená zakázka

Tenzometrické snímače (1.dílčí plnění) a desky se snímači (2.dílčí plnění)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Popis:

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka těchto dvou dílčích plnění:
1. dílčí plnění: Tenzometrický snímač zatížení. Snímač převádí mechanické napětí tělesa snímače vyvolané zatížením snímače na elektrickou veličinu – výstupní napětí [mV] podle technické specifikace uvedené v Příloze 2. Technická specifikace zadávací dokumentace.
2. dílčí plnění: Deska osazená jedním nebo více Snímači, v případě více snímačů jsou tyto spojeny do jednoho výstupu. Technické parametry Desky se snímači jsou obdobné jako u jednoho Snímače, výstupní signál se zpracovává stejným způsobem u obou technických řešení podle technické specifikace uvedené v Příloze 2 - Technická specifikace.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.05.2021