Veřená zakázka

Tenisové kurty pro Sportovní gymnázium

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci dvou tenisových kurtů. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího antukového povrchu a vrstvy škváry pod tímto povrchem a následné realizaci umělého trávníku.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2021