Veřená zakázka

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa a klimatizace objektu A

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71315400-3 - Stavební dozor,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví,
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TDS“) při provádění I. etapy rekonstrukce chodeb a rekonstrukce klimatizace v objektu A Mendelovy univerzity v Brně. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností. TDS bude rovněž zabezpečovat součinnost s dodavatelem interiérového vybavení a audiovizuální techniky.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP).
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 28. 11. 2022 v 10:00 hod. - podrobnosti viz čl. 12 Výzvy k podání nabídek

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2022