Veřená zakázka

Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71315400-3 - Stavební dozor,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené s výkonem technického dozoru investora (dále také „TDI“) a s výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „koordinátor BOZP“) na stavbě „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš". Předmětnou stavbu bude zadavatel zahajovat v roce 2022. Podrobnou specifikaci činností požadovaných v rámci výkonu TDI a v rámci výkonu koordinátora BOZP obsahuje vzor smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.
Pořádání kontrolních dnů, kterých se bude účastnit zástupce zhotovitele, zástupce objednatele (investora) a zástupci jednotlivých dozorů, se předpokládá jednou za týden.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.10.2022