Veřená zakázka

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Komunikace Hradec Králové – Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa – fáze B

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací s názvem „Komunikace Hradec Králové – Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa – fáze B“, které budou prováděny dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, rozšířená o náležitosti dokumentace pro zadání a provedení stavby. Jedná se o výstavbu novostavby sběrné komunikace navazující na předchozí fázi s rozšířením vozovky o levý odbočovací pruh. Tato nová komunikace navazuje na předchozí etapu výstavby a je ukončena jako další (čtvrtý) paprsek okružní křižovatky u areálu Decathlon v Hradci Králové. Součástí této stavby komunikace je komunikace pro pěší a cyklisty a její prodloužení směrem k OC TESCO a dále prodloužení stezky pro pěší a cyklisty k hranici této fáze a propojení stezky se stezkou u prodejny Decathlon. Nad stávajícím odvodňovacím kanálem je jako součást komunikace navržen propustek DN 1000. Součástí stavby je propojení veřejného osvětlení a provedení sadových úprav, vč. výstavby stromů. Délka budovaného úseku je cca 103 m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.07.2024