Veřená zakázka

Technický dozor stavby: „Most ev. č. 4442-1 Loštice, III/4441, III/4442 Moravičany – průtah, III/4442 Loštice, ul. Moravičanská

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem VZ je provádět výkon technického dozoru stavby ve lhůtě týden před předáním staveniště, pokud je to možné do okamžiku předání dokončené stavby, případně odstranění všech vad a nedodělků stavby, vydání kolaudačního souhlasu nebo předání závěrečného vyhodnocení stavby, neurčí –li příkazce jinak. Předmětem realizace stavby jsou stavební úpravy dvou úseků stávající silnice III/4442, tj. v intravilánu města Loštice a v extravilánu mezi městem Loštice a obcí Moravičany, dále pak stavební úpravy silnice III/4442 (stavebního objektu SO 103) a stavební úprava mostního objektu ev. č. 4442-1 Loštice.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.09.2022