Veřená zakázka

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OÚ V OSTRÉ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou pouze stavební práce vymezené v Soupisu stavebních prací (poptávkovém výkazu výměr) spočívající v provedení parotěsné vrstvy na půdě stávajícího objektu. Ta bude provedena celoplošně po celé vodorovné ploše půdy. Dále bude odstraněna a zlikvidována stávající střešní krytina, zkontrolován krov s předpokládanou výměnou 6m3 hranolů stavebního řeziva. Dále bude položena nová střešní krytina z hliníkového plechu. Součástí této etapy bude i dodávka a montáž klempířských výrobků – žlabů, svodů římsy. Budou provedena nová střešní okna a další zámečnické výrobky na střeše. Zadavatel upozorňuje, že v rámci realizace stavebních prací nesmí být ovlivněn chod a provoz dalších částí budovy, tj. a to zejména obecního úřadu a knihovny. Bližší specifikace stavebních prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 – projektová dokumentace a v Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.09.2022