Veřená zakázka

Technický dozor stavby: II/438 Opatovice – Býškovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem VZ je vykonávat veškerou činnost TDS potřebnou k řádnému dokončení díla (fyzická kontrola min. 1x týdně přímo na stavbě mimo účasti na kontrolních dnech stavby). Součástí činnosti je svolávání KD a samotná účast na nich. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí účinnosti této příkazní smlouvy (před předáním staveniště zhotoviteli – seznámení se s PD), do okamžiku předání dokončené stavby (vč. odstranění vad a nedodělků), vydaní kolaudačního souhlasu, neurčí – li příkazce jinak.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.06.2024