Veřená zakázka

GENERÁLNÍ OBNOVA AREÁLŮ BC AV ČR, v. v. i. – MODERNIZACE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace/oprava střešních plášťů stávajících objektů pod označením SO50, SO60, SO80, SO81, SO114, SO116. Veškeré objekty mají plochou střechu opatřenou šedivou hydroizolační fólií a oplechováním atiky v modré barvě. Budovy slouží jako objekty s vědeckými prostory, místnostmi s technickým zařízením, skladovací prostory a garáže. Stávající fólie a oplechování atiky bude odstraněno a nahrazeno novými prvky. V rámci následných oprav bude přidána separační vrstva geotextilie a kotvená foliová hydroizolace. Tato fóliová hydroizolace bude zakončena těsně pod oplechováním atiky (respektive pod původním lemovacím plechem v případě stěnových konstrukcí) a v případě světlíku pod oplechování světlíku pomocí ukončovacích lišt. Oplechování bude provedeno pozinkovaným plechem se stojatou drážkou. Jímací soustava bude tvořena obvodovým pospojováním atikových plechů pomocí navařených plechů přes jejich spoje. FeZn drát 8 mm bude jen lokálně v místech napojení bleskosvodu technologie k atikám pomocí ocelových příponek. PVC fólie bude mechanicky kotvena do spádové vrstvy lehčeného betonu případně do nosného železobetonu, dle kotevního plánu a výtažných zkoušek. Pod oplechování bude instalována separační a pojistná hydroizolace s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken. Atiky budou oplechovány plechem s okapnicemi. Na střešní vtoky budou aplikovány nové jednoúrovňové vpusti s PVC manžetou se svislým odtokem. Dále budou na atiky montovány prvky jímací soustavy. Na vybraných střechách bude instalován záchytný systém dle pokynů výrobce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024