Veřená zakázka

Technický dozor investora při přípravě a realizaci zakázky "Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov" II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon činnosti technického dozoru investora na staveništi a mimo staveniště po dobu přípravy a realizace zakázky „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby.
Mimo jiné svolává a řídí kontrolní dny 1 x týdně včetně pořízení zápisu z kontrolních dnů a rozesílání zúčastněným stranám a provádí denní kontrolu technologických postupů prováděných konstrukcí stavby včetně technologických částí. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4 této Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“).
Technické podmínky realizace zakázky jsou uvedeny v PD pro stavební povolení, které jsou přílohou č. 5 této Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2022