Veřená zakázka

II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této akce je propojení silnice II/272 a III/27212. Stavba se nachází jižně od dálnice D10 mezi silnicemi II/272 a III/27212, hlavní trasa se napojuje na stávající křižovatkovou větev v místě styku odbočovacího a připojovacího pruhu dálnice D10 a tímto mění polohu stávající křižovatkové větve mezi dálnicí D10 a silnicí II/272. Křižovatková obousměrná větev křižovatky se napojuje na II/272 v místě, které se nachází 70 m dále od města. Nová hlavní trasa kříží silnici II/272 cca 140 m jižně od mostu přes dálnici D10. V tomto místě křížení vznikne nová okružní křižovatka, na kterou budou napojeny komunikace II/272, III/27212, větev dálnice D10 a příjezdová komunikace k čerpací stanici. Trasa dále kopíruje stávající terén za předpokladu dalšího možného napojení ze stávajících polí hospodářskými sjezdy. Hlavní trasa se dále napojuje na silnici III/27212 v km 0,557. Místo křížení obou silnic bylo optimalizováno přeložením napojení silnice III/27212 do polohy kolmé na nově budovanou novou trasu. Hlavní trasa plynule navazuje na stávající stav silnice III/27212 a celková délka hlavní trasy je 687,52 m. Umístění stavby vychází ze schválené změny ÚPD Benátek nad Jizerou.
Propojení bude převážně využívat tranzitní doprava, která bude směřovat na veřejnou skládku a do prostoru průmyslové zóny Benátek nad Jizerou. Vybudováním spojky se významně odlehčí doposud značně zatěžované části města od tranzitní i osobní dopravy, která od dálnice D10 využívala tuto část města. Dojde ke zklidnění komunikace procházející obytnou částí města, kde neustále dochází k zatěžování obyvatel exhalacemi a nadměrným hlukem z těžké nákladní dopravy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.08.2022