Veřená zakázka

Technicko-ekonomický dozor pro záchranný archeologický výzkum I/35

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojOstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71351914-3 - Archeologické služby
Popis:

Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení technicko-ekonomického dozoru (dále jen „TED“) na záchranném archeologickém výzkumu (dále jen „ZAV“) I/35 Hořice-Sadová.

Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech:
a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení – EUROVIA CS, a.s.;
b) koordinace a kontrola zaměstnanců podílejících se na ZAV za účelem maximalizace efektivity prováděného ZAV;
c) zajišťování činností potřebných pro ZAV vůči třetím osobám;
d) vedení a zápis do deníku ZAV a případná další komunikace ohledně zápisů s ŘSD; deník ZAV bude obsahovat minimálně údaje o počtu lidí účastnícím se daný den ZAV, stručný popis počasí, popis archeologických činností, které se v daný den uskutečnily, přehled strojové techniky a případně zápisy technického dozoru investora – TDI (ŘSD), případně další údaje požadované UHK; zápis musí být vždy podepsán vedoucím TED;
e) účast na všech relevantních jednáních ohledně ZAV - v případě, že na daném jednání nebude současně zástupce UHK, zavazuje se společnost neprodleně po jednání informovat UHK o výsledku a průběhu daného jednání;
f) účast na všech kontrolních dnech a podání informace UHK o jejich průběhu;
g) ostatní činnosti potřebné k řádnému a včasnému plnění závazků UHK plynoucí jí ze smlouvy s ŘSD a ze smlouvy se společníkem.

Podrobněji viz Příloha č. 2 – Smlouva o zabezpečení technicko-ekonomického dozoru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022