Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Technická popora a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování technické podpory a rozvoje Aplikace elektronických dražeb APED (dále jen "aplikace APED"), nástroje pro provádění elektronických dražeb v rámci Finanční správy České republiky dle ustanovení § 194a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. úpravy aplikace dle legislativních změn a potřeb uživatelů, případnou modernizaci a optimalizaci aplikace, a to v souladu se Smlouvou o poskytování služeb, která tvoří Přílohu č. 1 ZD, po dobu 36 měsíců. Nynější podoba architektura aplikace APED je uvedena v Příloze č. 5 ZD. Stávající popis softwarového řešení aplikace APED je charakterizován v Příloze č. 6 ZD. Technická podpora V rámci technické podpory aplikace APED bude dodavatel pro zadavatele vykonávat následující činnosti: a) zajištění služby Service Desk v režimu 7 x 24 (nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce), která bude dostupná a provozuschopná v internetovém prohlížeči za účelem zadávání požadavků ze strany zadavatele, b) řešení havarijních stavů, incidentů, problémů či selhání v požadovaných termínech a režimech dle příslušné kategorie vady dle čl. V. smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 ZD, c) konzultační podporu pro pracovníky zadavatele v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00 hodin v pracovních dnech), d) zajištění pravidelné profylaxe a optimalizace systémového prostředí, řízení provozu na bázi metodických a konfiguračních pokynů, monitoringu, e) poskytování součinnosti v případě realizace penetračního testování. Rozvoj V rámci rozvoje aplikace APED bude dodavatel pro zadavatele provádět úpravy aplikace APED v celkovém maximálním rozsahu 300 MD, kdy jeden MD představuje 8 hodin práce jednoho pracovníka. Zadavatel není povinen odebrat celý rozsah MD, ukáže-li se v průběhu realizace předmětu plnění VZ, že jej lze pořídit s menšími kapacitními nároky. Zadavateli budou fakturovány jen práce ve skutečně provedeném rozsahu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.03.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.