Veřená zakázka

TDS, BOZP Rekonstrukce propustku ev.č. 4774-12P Morávka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce propustku ev.č. 4774-12P Morávka“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
č. 309/2006 Sb.“). Technický dozor investora bude vykonáván jako občasný výkon, tj. 24 návštěv poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Koordinace předání a převzetí staveniště. Součástí služby je dále příprava podkladů pro více/méně práce a žádosti o vydání kolaudačních souhlasů a rozhodnutí k předčasnému užívání stavby vč. zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek DOSS. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 14 návštěv

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.07.2024