Veřená zakázka

TDS a KBOZP pro polní cestu VC 4 v k. ú. Draženov a polní cesty C1A, C1B a C61 v k. ú. Újezd u Domažlic

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů pro níže uvedené stavby. V souladu s prioritami postupu realizací PSZ budou realizovány stavby, jejichž cílem je výstavba polní cesty VC 4 v k. ú. Draženov a polních cest C1A, C1B a C61 v k. ú. Újezd u Domažlic. Polní cesty vytváří funkční celek a vzájemně propojují sousední katastrální území Draženov a Újezd u Domažlic.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024