Veřená zakázka

II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Účelem stavby je modernizace úseku silnice II/198, jejíž cílem je zesílení konstrukce vozovky a optimalizace směrového a výškového vedení trasy v souladu s návrhovou kategorií silnice S 6,5/90, přeložka stykové křižovatky II/198 x III/19829, napojení sjezdů na nové vedení silnice a řešení odvodnění (příkopy, propustky). Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, v závazném vzoru kupní smlouvy na frézovaný materiál (dále jen „Kupní smlouva 1“), který je Přílohou č. 13 zadávací dokumentace a v závazném vzoru kupní smlouvy na dřevní hmotu (dále jen „Kupní smlouva 2“), který je Přílohou č. 14 zadávací dokumentace (Smlouva, Kupní smlouva 1 a Kupní smlouva 2 dále jen jako „Smlouvy“), a v projektové dokumentaci a soupisu prací, které tvoří přílohy Smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2024