Veřená zakázka

SZŠ a OA Rumburk – rozšíření kapacity a dílčí rekonstrukce objektu školy PD,IČ+AD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění je provedení projektových prací, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a součinnost při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem „SZŠ a OA Rumburk – rozšíření kapacity a dílčí rekonstrukce objektu školy“ za účelem realizace stavebního díla. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla, a to rekonstrukci střešního pláš-tě včetně půdní vestavby (kanceláře, WC, sborovna, kabinety). Dále stavební úpravy nevyužívané-ho bytu školníka a uvolněných kancelářských prostor na přestavbu učeben, vybudování výtahu, zřízení šaten v 1.PP pro žáky (cca 250 žáků) a s tím související větrání, vytápění a úprava podlah, kompletní výměnu elektroinstalace, sanace zdiva 1.PP, akustické řešení učeben, navržení nových dispozic hygienických prostor dle platných norem v souladu s požadavky KHS. Dále výměnu oken, nášlapných vrstev podlah, otopného systému a novou EZS budovy. Předmět projektových prací pro realizaci stavebních prací díla je podrobně vymezen ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování provozních nákladů uživatele v rámci následného životního cyklu díla, tedy i na činnosti facility managementu – údržby a oprav. Podrobný popis předmětu plnění, rozsah a způsob vyskladnění projektové dokumentace včetně dalších podmínek je podrobně popsán v závazném textu smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.11.2023