Veřená zakázka

Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyOstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi,
71320000-7 - Technické projektování,
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Stručný popis předmětu díla: Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby, včetně detailního řešení (např. spárořezy, barevnost, infografika apod., až do rozsahu běžně samostatně zadávané projektové dokumentace interiérů) a pro výběr zhotovitele, akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu, jako geodetické zaměření, výškopis, polohopis, vypracování inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu, dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin a souvisejících porostů keřů, řešení potřebných přípojek a přeložek inženýrských sítí, vč. případné areálové trafostanice (dle nutnosti a vyjádření distributora). Dále pak stavebně technický průzkum, vč. přilehlé a dotčené části Michalského parku a řešení dopravy v klidu, vč. zpevněných ploch a parkování na přilehlé straně v ul. Opletalova a řešení přilehlých chodníků v ul. Sladkovského a na Tyršově nám. Součástí díla je též zajištění provedení nutných sond do podlah, stěn, střech a k základům, včetně vyhodnocení a zapracování do projektové dokumentace. Součástí díla je též výkon autorského dozoru projektanta.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.12.2023