Veřená zakázka

Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou 2024 - opakované zadání

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90511200-4 - Sběr odpadu z domácností
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb pro město Bakov nad Jizerou při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kov a jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a od rodinných domů (bioodpad, papír, plasty), zajištění provozu sběrného dvora a převzetí odpadů vyprodukovaných ve městě Bakov nad Jizerou v rozsahu, který je uveden dále v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zvláště pak v příloze č. 4_Projekt.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2024