Veřená zakázka

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi v období 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ostatní
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady,
90511000-2 - Sběr odpadu,
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem – sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110 až 240 l; sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, biologicky rozložitelný́ odpad z barevných separačních kontejnerů o objemu 1100 l z horním výsypem a objemu 1300 l zvony s dolním výsypem) – vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ostatními obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznou vyhláškou města Miroslavi č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Miroslavi.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.01.2022