Veřená zakázka

Svazková základní škola, Ondřejov

Číslo ve věstníku:
Z2021-041285
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45214210-5 - Výstavba základních škol
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavební práce „Svazková základní škola, Ondřejov“, jedná se o novostavbu základní školy včetně stavby vrtů pro tepelná čerpadla, úpravy místní komunikace, přeložek nadzemního vedení VN, NN a sdělovacích rozvodů CETIN, vodovodní přípojky, žumpy, přípojky VN a trafostanice a úpravy veřejného osvětlení. Součástí veřejné zakázky jsou i další stavební práce, dodávky a služby, které jsou blíže specifikovány v ostatních SVAZCÍCH. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentech SVAZEK 2 Obchodní Podmínky, SVAZEK 3 Technické specifikace a způsob určení ceny a SVAZEK 4 Dokumentace poskytnutá Objednatelem. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro - a strojnětechnologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1. vydání, 1999. Blíže viz. ZD

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.01.2022