Veřená zakázka

Stavební úpravy části objektu ZŠ - vybudování řemeslných dílen

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45211100-0 - Stavební úpravy domů,
45214210-5 - Výstavba základních škol
Popis:

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy části objektu ZŠ - vybudování řemeslných dílen“ spočívající v provedení níže uvedených prací.
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy části prostoru bývalých dílen a sociálního zázemí. Stavebními úpravami dojde k rozšíření stávající prostoru skladu řemeslných dílen a nově budou prostory vybaveny nábytkem. Stávající nevyhovující WC bude nově vybudováno včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro bezbariérový přístup do prostor dílen je navržena bezbariérová rampa š. 1,5 m a délky 6,9 m. Jedná se vnitřní stavebními úpravy, kterými nezasahujeme do nosných konstrukcí a neměníme vzhled budovy. Do stávající zateplené fasády bude zasaženo jen minimálně a to provedením odvětrání z nově navržených WC potrubím DN 150 s protidešťovou žaluzií.
Dodávka vybavení učebny není součástí zakázky.
Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v projektové dokumentaci „Stavební úpravy části objektu ZŠ - vybudování řemeslných dílen“, zpracovatel Ing. Jiří Šafránek, ČKAIT 1103860.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.01.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.02.2021