Veřená zakázka

Supervize sanace na lokalitě Válcovna trub ve Vítkovicích

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
90714500-0 - Kontrola kvality z hlediska životního prostředí
Popis:

Zakázka je zadávána v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na základě ekologické smlouvy číslo 0203/98/01 uzavřené se společností VÍTKOVICE, a.s. Předmětem plnění je supervize, kontrolní činnost, nad činností společnosti TALPA - RPF, s.r.o., při její realizaci veřejné zakázky: „Sanační zásah v areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. – lokalita Válcovna trub“. Rozsah plnění je vymezen položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, které jsou přílohou této výzvy. Realizace předmětu zakázky musí být v souladu se Směrnicí MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, která je k dispozici na adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace (dále jen „Směrnice“) Supervizor je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.12.2021