Veřená zakázka

Supervize k AAR staré ekologické zátěže v PZ Kladno východ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
90714500-0 - Kontrola kvality z hlediska životního prostředí
Popis:

Zakázka je zadávána v rámci nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod uložených vládním usnesením č. 777 ze dne 4. 11. 2019. Předmětem plnění je realizace supervize při zpracování AAR staré ekologické zátěže v PZ Kladno východ v rozsahu dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017. Rozsah plnění je vymezen položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací s názvem „Projekt supervize k AAR staré ekologické zátěže v PZ Kladno východ, zpracovaný společností Vodní zdroje, a.s. v září 2021, které jsou přílohami této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.12.2021