Veřená zakázka

Inženýrské sítě pro RD Hrdibořice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství,
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená v souladu s projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. Evou Patočkovou, PK Patočka, Tomešova 563/2b, 602 00 Brno, podmínkami uvedenými v rozhodnutí vydaném Stavebním úřadem; podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků; dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech ČSN; zadávacími podmínkami k veřejné zakázce s názvem Inženýrské sítě pro RD Hrdibořice a nabídkou uchazeče.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2024