Veřená zakázka

Strategie mitigace a adaptace na změnu klimatu ve Středočeském kraji 2025–2035

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
90700000-4 - Environmentální služby
Popis:

Předmětem plnění Veřejné zakázky je zpracování Strategie mitigace a adaptace na změnu klimatu ve Středočeském kraji pro roky 2025–2035.
Klimatický plán by mohl/měl obsahovat:
1. V intencích uvedených oblastí:
• Strategie adaptace krajiny (zemědělství, lesnictví, ochrana přírody+ biodiverzita, zadržování vody v krajině apod.)
• Strategie adaptace energetiky (OZE, ZEVO, teplárenství, distribuce, agregace, akumulace, komunitní a komunální energetika apod.)
• Strategie adaptace sídel (modrozelená infrastruktura, odpadové hospodářství, péče o zeleň v sídlech, budovy s nízkou /nulovou spotřebou energií, bezpečnost při živelných pohromách apod.)
• Odpadové hospodářství
• Implementace do územního plánování
• Závazný rámec pro rozhodování orgánů samosprávy v oblastech řešených klimatickým plánem
2. Analýzu dopadů změn klimatu na střední Čechy,
3. Návrhy opatření pro minimalizaci dopadů změn klimatu
4. Implementační plán

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2024