Veřená zakázka

Plán ÚSES v CHKO

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
90700000-4 - Environmentální služby
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena smlouva, a to samostatně v každé ze 13 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena. Cílem projektu je revize stávající dokumentace a aktualizace skladebných částí lokálního a regionálního ÚSES na území 20 chráněných krajinných oblastí. Výstupem budou plány ÚSES podle jednotné metodiky pro 20 CHKO. V území, kde byl v posledních letech zpracován kvalitní a aktuální plán ÚSES, dojde pouze k doplnění a sjednocení výstupů tak, aby byl pro celé území CHKO k dispozici jednotný plán ÚSES. S využitím aktualizované Metodiky vymezování ÚSES dojde v rámci projektu ke zlepšení kvality vymezení skladebných částí ÚSES, které bude postupně zapracováváno do územně plánovacích dokumentací a které bude sloužit jako kvalitní podklad pro zpracování projektů na realizaci nefunkčních skladebních částí nebo posílení částečně funkčních skladebných částí ÚSES.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Poradenství v oblastech trhu s energiemi, energetice a úspor energií place Celá Česká republika
Společensky a environmentálně odpovědná implementace vizuálního stylu Prahy při zajištění jednotlivých segmentů dress code zaměstnanců zadavatele. Část 2.: Dodávka oblečení z bavlny place Celá Česká republika
Společensky a environmentálně odpovědná implementace vizuálního stylu Prahy při zajištění jednotlivých segmentů dress code zaměstnanců zadavatele. Část 1.: Dodávka oblečení z vlny place Celá Česká republika
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3563/34 a Z 3833/00 (Sídliště Barrandov) zkráceně pořizované place Celá Česká republika
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3036/10 (Letňany Západ) nezkráceně place Celá Česká republika
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy place Celá Česká republika
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3700/00 a Z 3706/00 (Písnice, Libuš) zkráceně pořizované place Celá Česká republika
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 28, vlny 34, Z 3768/00 a Z 3897/00 zkráceně pořizovaných place Celá Česká republika
Studie NPR Lednické rybníky place Celá Česká republika
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027 - zajištění dávkování place Celá Česká republika