Veřená zakázka

Stavební úpravy Základní školy Jabloňany

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Objekt základní školy v Jabloňanech se nachází v centru obce, přístupný je po místní komunikaci. Je založen na obdélníkovém půdorysu, který je doplněn dvorním křídlem na straně odvrácené od ulice. Objekt je v souladu s charakterem území. Dům je přízemní, částečně podsklepený a je zastřešen valbovou střechou. Podlahy přízemí jsou v několika výškových úrovních. Nad užívaným přízemím se nachází půda. Návrh vychází především z výškového členění stavby, stávajících konstrukcí a legislativních požadavků na školská zařízení. Nové podkroví bude přístupné po novém schodišti, které je uvažováno v místě dvorního křídla. Otevřením objemu místností do krovu a s přihlédnutím na prostory po obvodu pod šikminami vzniknou velice prostorné a vzdušné místnosti. V nižší části podkroví budou mezi sloupky odstraněny vazné trámy, ve vyšší části prostoru vznikne nová podlaha až nad úrovní vazných trámů bez jejich přerušení. Zásadní změnou, která bude patrná v exteriéru budovy, bude zvýšení dvorního křídla pro dosažení dostatečné podchozí a světlé výšky na novém schodišti. Je navržena pultová střecha s částečnou valbou, aby nástavba nepůsobila příliš vysoká. Studie řeší sjednocení povrchů původní fasády a nástavby, je navržen dřevěný obklad. Fasáda je tvořena mírně nepravidelným rozmístěním původních a nových oken. Současně tak dojde k zvýraznění nového vůči původnímu. Dalším výraznějším prvkem, který mění vzhled budovy, je vikýř. Ten je navržen opět směrem do dvora, vzhled stavby směrem do ulice je zachován, vyjma nových střešních oken. V současnosti je využíváno pouze přízemí objektu a dvorní křídlo. V hlavní budově se nachází dvě učebny, šatna žáků, zázemí personálu a technické zázemí. Ve dvorním křídle jsou umístěny toalety žáků. Autorem projektové dokumentace je Ing. arch. Zdeněk Dvořáček.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.03.2023