Veřená zakázka

Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních a montážních prací za účelem zřízení odděleného měření energií na budově označené B1 a B1/7, a instalaci řídícího systému měření a regulace na budově B1, B1/7 a B22. Detailní popis předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu Obchodních podmínek – Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Podkladem pro vypracování nabídky jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2023