Veřená zakázka

Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky budou stavební úpravy v ulici Haškova a Erbenova v Poličce, spočívající v opravě stávajících místních komunikací a chodníků. Navrhovaná stavba je řešena ve stávajících směrových, šířkových a výškových poměrech. V rámci opravy stávajících komunikací bude provedena oprava stávajícího vedení veřejného osvětlení včetně výměny lamp veřejného osvětlení, oprava vodovodu a lokální oprava kanalizace.

Navrhovaná stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty:
• SO 101 – Komunikace
• SO 301 – Kanalizace
• SO 302 – Vodovod
• SO 401 – Veřejné osvětlení

Zadavatelem (investorem) technické a dopravní infrastruktury (komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení) bude Město Polička a zadavatelem (investorem) vodovodu bude Svazek obcí Vodovody Poličsko

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709; zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby ČKAIT 0700216 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci akce realizaci rozvodů optických kabelů, které bude zajišťovat jiný investor.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.06.2023