Veřená zakázka

Stavební úpravy odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace souboru vnitřních prostor pod názvem ŠKOLA HROU - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 – stavební úpravy ve vnitřních prostorách zadavatele, tj. Základní školy, Trutnov, R.Frimla 816.

Soubor těchto vnitřních prostor zahrnuje pět (5) odborných učeben, tři (3) herny školní družiny, tři (3) sklady didaktických pomůcek, dvě (2) zázemí pro pedagogy - kabinety, jedno (1) WC s jednou (1) předsíní, dvě (2) šatny, a dvě (2) související místnosti – zádveří a chodba. Celkem tento soubor čítá 19 objektů.

Veřejná zakázka bude realizována na základě požadavku zadavatele ve dvou (2) etapách:

I. Etapa - „Výukové prostory I."
V prostorách školy v 1.NP budovy, kde se původně nacházely učebny, sál, cvičná kuchyně a další místností, vzniknou nyní nově žákovské dílny, učebny robotiky, víceúčelový sál školní družiny, cvičná kuchyň a související místnosti, zároveň bude upraven vstup do těchto prostor.

II. Etapa – „Výukové prostory II.":
Na střeše v blízkosti hlavního vchodu do budovy školy bude provedena nová pochozí terasa, která bude sloužit venkovní učebna. Nově vybudovaným vchodem bude tento vzdělávací prostor spojen s hernou školní družiny. V prostorách původní dílny vznikne další herna školní družiny. Bude provedena kompletní modernizace vnitřních prostor pro výuku chemie a fyziky, vč. sousedícího zázemí pro pedagogy (kabinet).

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách (Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace" a Příloha č. 2. „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr") a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace („Obchodní podmínky veřejné zakázky - závazný vzor smlouvy o dílo").

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024