Veřená zakázka

Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy obvodového pláště objektů školy, Staré Sedliště-II. etapa“. Účel rekonstruovaného objektu se nemění.

Předmětem zakázky je stávající objekt základní a mateřské školy v západní části obce Staré Sedliště. Areál je složen ze 6 objektů – základní škola, centrální pavilon, stravování, mateřská škola, tělocvična a spojovací krček. Objekt se nachází na stavební parcele č. 469 v k. ú. Staré Sedliště. Vlastníkem pozemku včetně sousedních pozemků (p. p. č. 142/2, 142/6 a 142/40, které budou bezprostředně dotčeny stavbou) jsou ve vlastnictví obce. Budovy, ve kterých jsou umístěny učebny jsou dvoupodlažní, mají obdélníkový půdorys a nejsou podsklepeny. Centrální část je přízemí. Stravovací část má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena (kotelna).
Bude provedeno zateplení obvodových plášťů a střechy spojovacího krčku. Bude provedena úprava některých okenních otvorů, většinou se zachováním stávajících rozměrů a členění, pouze budou osazena nová okna PVC. Vstupní dveře včetně bočních budou nahrazena novými hliníkovými a dojde k částečnému dozdění. Barevné řešení bude dohodnuto se zadavatelem.
Stavba se dělí na stavební objekty:
SO 01 – U12 – učebny + zázemí základní školy;
SO 02 – SF1 – centrální část
SO 03 – S1 – stravování
SO 04 – MVD1 – 1. NP – dílny ZŠ a 2 NP – MŠ
SO 05 – T1 – tělocvična
SO 06 – K – spojovací chodba

Technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu těchto PPZN.
Vybraný dodavatel/zhotovitel se zaváže ve Smlouvě o dílo realizovat dílo dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace. Veškeré požadavky na vybraného zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace budou pro zhotovitele závaznými a musí být zahrnuty v nabídce dodavatele.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2023